Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm

DSpace Repository

Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm
Author Johansson, Tobias
Date 2007
English abstract
The purpose of this study was to examine what features within the motion pictures that adult students appreciate the most, examine possible reasons for this, and see how the teacher can use this information. I have used a quantitative method in the shape of an inquiry conducted in five classes in a school for adult education in southern Sweden. I have used four different theories in my analyse: psychoanalyse, semiotics, cognitivism and feminist theory. The result was that most students preferred the more easy accessible Hollywood-movies that they were more familiar with. There were small and few differences between the oppinions of men and women concerning the movie sequences. A nice presentation seem to be more important than realism and historical accuracy. This information should instead be the teachers job to provide. Motion pictures are appreciated tools of pedagogy.
Swedish abstract
Syftet med en här uppsatsen var att undersöka vilka egenskaper hos spelfilmer som komvuxelever uppskattar mest, undersöka möjliga förklaringar, samt se hur läraren kan utnyttja detta. Jag har använt mig av en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar som bedrivits i fem klasser på ett komvux i södra Sverige. Jag har utgått ifrån fyra teorier i min analys: Psykoanalys, semiotik, kognitivism och feministisk teori. Resultatet som jag kom fram till var att de flesta eleverna föredrog de lite mer lättillgängliga hollywoodfilmerna, som de var mer bekanta med. Det rådde små och få skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar av spelfilmsavsnitten. En vacker presentation verkar viktigare än realism och historisk korrekthet. Detta får istället läggas på läraren att informera om och följa upp. Spelfilm är ett uppskattat pedagogiskt redskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject spelfilmsreception
enkätundersökning
komvux
kvantitativ
Handle http://hdl.handle.net/2043/3488 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics