Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm

DSpace Repository

Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Tobias
dc.date.accessioned 2007-02-06T14:34:00Z
dc.date.available 2007-02-06T14:34:00Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3488
dc.description Syftet med en här uppsatsen var att undersöka vilka egenskaper hos spelfilmer som komvuxelever uppskattar mest, undersöka möjliga förklaringar, samt se hur läraren kan utnyttja detta. Jag har använt mig av en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar som bedrivits i fem klasser på ett komvux i södra Sverige. Jag har utgått ifrån fyra teorier i min analys: Psykoanalys, semiotik, kognitivism och feministisk teori. Resultatet som jag kom fram till var att de flesta eleverna föredrog de lite mer lättillgängliga hollywoodfilmerna, som de var mer bekanta med. Det rådde små och få skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar av spelfilmsavsnitten. En vacker presentation verkar viktigare än realism och historisk korrekthet. Detta får istället läggas på läraren att informera om och följa upp. Spelfilm är ett uppskattat pedagogiskt redskap. en
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine what features within the motion pictures that adult students appreciate the most, examine possible reasons for this, and see how the teacher can use this information. I have used a quantitative method in the shape of an inquiry conducted in five classes in a school for adult education in southern Sweden. I have used four different theories in my analyse: psychoanalyse, semiotics, cognitivism and feminist theory. The result was that most students preferred the more easy accessible Hollywood-movies that they were more familiar with. There were small and few differences between the oppinions of men and women concerning the movie sequences. A nice presentation seem to be more important than realism and historical accuracy. This information should instead be the teachers job to provide. Motion pictures are appreciated tools of pedagogy. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject spelfilmsreception en
dc.subject enkätundersökning en
dc.subject komvux en
dc.subject kvantitativ en
dc.title Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm en
dc.title.alternative Swords and sandals in the classroom-A study of the adult students relationship with motion pictures en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics