Bild som pedagogiskt instrument - en studie i analog och digital kunskap

DSpace Repository

Bild som pedagogiskt instrument - en studie i analog och digital kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bild som pedagogiskt instrument - en studie i analog och digital kunskap
Author Falkdalen, Mats
Date 2007-02-06
English abstract
Syftet med följande arbete är att förstå en grupp lärares och elevers uppfattningar om kunskap samt om undervisningsformer inom ämnet Fotografisk bild. Arbetet ger en inblick i aktuell forskning om lärande i skolan. Med hjälp av en kvalitativ studie inkluderande intervjuer av såväl elever som lärare ville jag förstå deras uppfattningar om kunskap samt om undervisningsformer inom ämnet Fotografisk bild. Det framkom i min undersökning att den digitala tekniken är det som används i samhället idag, och även förändrar vårt sätt att lära och att tolka världen. Den digitala tekniken bör därför vara ett naturligt inslag i elevernas kunskapsbildning. Dessutom kan jag konstatera att den analoga tekniken har visat sig medföra positiva effekter på kreativiteten samt elevernas engagemang. Genom att aktivt utveckla kreativiteten lägger vi grunden för allt skapande, även av vår personlighet. Kontentan blir således att den undersökta skolan bör bedriva utbildning i såväl digital som analog teknik, men att skolan bör medvetet driva en satsning på att tillämpa mer av den digitala tekniken än vad som görs idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Analog
Digital
Fotografisk bild
Kunskap
Foto
Bild
Bildundervisning
Pedagogisk metodik
Teknik
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3489 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics