Mentorskap i praktiken - en studie av mentorskapet på en sydskånsk gymnasieskola

DSpace Repository

Mentorskap i praktiken - en studie av mentorskapet på en sydskånsk gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mentorskap i praktiken - en studie av mentorskapet på en sydskånsk gymnasieskola
Author Trulsson, Pontus ; Moberg Egfors, Frans
Date 2007-02-06
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete är att utifrån de undersökningar vi gjort, med hjälp av frågeformulär, samt intervjuer ta reda på hur mentorskapet fungerar på den aktuella skolan. När vi fått kunskap om skolans mentorskapssystem vill vi kunna utläsa hur det fungerar i praktiken. Vi vill se om deras mentorskapssystem är ett bättre tillvägagångssätt än vad det mer traditionella klassföreståndarsystemet är. Vi tittar närmare på vad det kan finnas för eventuella problem, varför har de uppstått och hur kan mentorskapet på skolan förbättras? Vi kommer att gå in i verksamheten på ett djupare plan för att kunna få en så rättvis bild som möjligt. Detta gör vi med hjälp av enkäter till eleverna, samt med intervjuer med mentorer och elever. Vi vill se om elevernas lärandeprocess påverkas av mentorskapet på skolan, samt om eleverna anser att mentorskapet är utvecklande. Undersökningen är gjord i samarbete med den aktuella skolan, samt Sydskånska gymnasieförbundet. Vi studerar hur en skola arbetar med hjälp av mentorskapsmetoden och vad det har för betydelse för lärarna/mentorerna samt för eleverna på skolan. De svar vi får kommer vi att redogöra för och diskutera för att sen kunna skapa en förståelse för mentorskap som lärandesätt. Samt redogöra för vad som krävs för att elever och mentorer ska kunna få ett optimalt utbyte som framförallt bidrar med ett utvecklande lärande för eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mentorskap
ledarskap
organiserat mentorskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/3491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics