Från vision till verklighet? - en studie av två skolors arbete med medier

DSpace Repository

Från vision till verklighet? - en studie av två skolors arbete med medier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från vision till verklighet? - en studie av två skolors arbete med medier
Author Nyborg, Lisa
Date 2007
Swedish abstract
I dagens visuella samhälle är det medierna som skapar och förstärker föreställningar om vad som är rätt och fel, manligt eller kvinnligt, naturligt och onaturligt. Skolans styrdokument betonar vikten av arbete med medier i grundskolan. Syftet med denna studie är att få en inblick i hur läroplanens och kursplanernas intentioner med medieundervisning i grundskolan kan omsättas i praktiken. Min empiriska undersökning grundar sig i observationer och intervjuer med lärare på två skolor som har valt att satsa på en utveckling med hjälp av mediearbete. Den problematik som finns kring medieundervisning går att utläsa även på dessa skolor. Även om skolorna har kommit långt med sitt mediearbete är det tydligt att utvecklingen av detta arbete är beroende av eldsjälar som tar till sig styrdokumentens visioner och gör dem till verklighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject medieundervisning
mediepedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics