Fyra lärare i dialog. Spelfilmens och musikens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan

DSpace Repository

Fyra lärare i dialog. Spelfilmens och musikens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra lärare i dialog. Spelfilmens och musikens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan
Author Klarnäs, Åsa ; Steijner, Christina
Date 2007-02-07
Swedish abstract
Detta examensarbete har som syfte att undersöka spelfilmens och musikens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan och fokuserar på vilken hänsyn lärare tar till elevers förkunskaper och intressen för spelfilm och musik. Den största delen av den litteratur som arbetet grundar sig på hävdar att audiovisuella medier är uttrycksmedel som borde få större plats i skolan än vad de får idag. Arbetet utgår från kvalitativa intervjuer med fyra lärare, som valts ut genom svar på enkäter gällande spelfilm och musik i svenskundervisningen. Samtliga intervjuade lärare använder sig av spelfilm och musik i svenskundervisningen, med koncentration kring litteraturstudier och för att belysa epoker. Slutsatsen vi drar av vårt arbete är att spelfilmen och musiken har en tydlig men sekundär roll i svenskundervisningen och att dessa medier i skolan har en betydligt svagare ställning än vad de har i samhället utanför skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject spelfilm
musik
förkunskaper
svenskundervisning
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3500 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics