Läsning ger barnet vingar- om vikten av att främja barns läsutveckling

DSpace Repository

Läsning ger barnet vingar- om vikten av att främja barns läsutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning ger barnet vingar- om vikten av att främja barns läsutveckling
Author Hagström, Hanna
Date 2007-02-07
Swedish abstract
För att barn så småningom ska bli goda läsare är det betydelsefullt att främja deras läsutveckling. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur man som lärare kan främja elevernas läsutveckling under det första skolåret. För att uppnå mitt syfte har jag gjort undersökningen i år 1 och intervjuat sju elever, tre lärare och en skolbibliotekarie samt gjort klassrumsobservationer. Hur eleverna berättar om sin läsning och hur läsundervisningen ser ut i år 1 är intressant att undersöka parallellt för att få en uppfattning om vad som kan främja elevernas läsutveckling. Resultatet visar på en i huvudsak fomaliserad undervisning. En del av eleverna anser att läsning varken är det roligaste eller viktigaste i skolan och ser inte sig själva som läsare. Eleverna har dock ett större intresse när undervisningen är funktionaliserad. Undersökningen visar hur frånvaron av en funktionaliserad undervisning på ett negativt sätt påverkar elevernas läsutveckling och intresse för läsning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsutveckling
läsning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3501 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics