Hur lärares undervisning med skönlitteratur påverkar elevers skrivförmåga

DSpace Repository

Hur lärares undervisning med skönlitteratur påverkar elevers skrivförmåga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lärares undervisning med skönlitteratur påverkar elevers skrivförmåga
Author Petersson, Lina ; Rehnström, Hanna
Date 2007
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi undersökt hur två olika lärare, på två olika skolor, använder sig av skönlitteratur i sin undervisning samt hur detta påverkar deras elevers skrivförmåga. Vi har valt att titta på den normativa delen av elevernas skriftspråk, alltså vilka språkliga regler och normer som eleverna behärskar. De elever som har deltagit i undersökningen har alla ett annat modersmål än svenska. Anledningen till att vi har valt detta undersökningsområde är att det under vår utbildning framhållits hur viktig skönlitteraturen är för elevers språkutveckling, och vi var intresserade av hur det visade sig i elevers skriftspråk. Vi kom fram till att de två lärarna arbetar på olika sätt med skönlitteratur och att den skillnad som fanns mellan de olika klasserna var att eleverna från den klass där det arbetades mycket med skönlitteratur hade ett mer beskrivande språk, de använde många och varierade verb och adjektiv när de skrev. I övrigt var det ingen större skillnad mellan de båda klasserna när det gäller skrivförmågan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Skönlitteratur
Undervisning
Skrivförmåga
Handle http://hdl.handle.net/2043/3503 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics