Lärares attityd till tematisk undervisning

DSpace Repository

Lärares attityd till tematisk undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares attityd till tematisk undervisning
Author Peiper, Sara ; Holmström, Charlotta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka lärares attityder till tematisk undervisning samt vad som ligger bakom dessa. Vi har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer samt observationer. Sex lärare har intervjuats och två har dessutom observerats under fyra sammanhängande dagar. Av vårt resultat framgick det att ingen av lärarna hade en renodlad positiv eller negativ attityd till begreppet. Lärarnas definitioner av begreppet varierade samt vilka fördelar och nackdelar som lyftes fram. Vi har dragit slutsatsen att det som ligger bakom lärares attityd till tematisk undervisning är hur denna definierar begreppet, huruvida deras undervisning är form- faktaorienterad, skolans organisation och tradition samt lärarens tidigare erfarenheter av tematisk undervisning. Efter observationen kunde vi även dra slutsatsen att en lärare med positiv attityd till tematisk undervisning inte behöver arbeta mer tematiskt än en lärare med mindre positiv attityd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tematisk undervisning
lärares attityder
formalisering
funktionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics