Pedagogers arbete med hörselskadade och CI-barn i specialförskolan - En fallstudie

DSpace Repository

Pedagogers arbete med hörselskadade och CI-barn i specialförskolan - En fallstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Madeleine
dc.date.accessioned 2007-02-07T10:14:25Z
dc.date.available 2007-02-07T10:14:25Z
dc.date.issued 2007-02-07T10:14:25Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3505
dc.description Mitt syfte är att utveckla en förståelse för hur pedagoger i en specialförskola arbetar samt tänker kring hörselskadade och döva barns språkutveckling. Min huvudfrågeställning är: Hur arbetar pedagogerna i en specialförskola för att utveckla hörselskadade barns och CI-barns språk, nämligen teckenspråket och det talade respektive skrivna svenska språket? De metoder som jag använt mig av är kvalitativa intervjuer med fem pedagoger samt observation av dessa pedagogers arbete före och efter intervjuerna. Slutsatsen av mina frågeställningar är att pedagogerna mest använder sig av det talade svenska språket i verksamheten med barnen. Teckenspråket använder man vid specifika tillfällen då barnen tillbringar tid med döv personal. Vid tillfällen där pedagogerna samtidigt måste kommunicera med hörande och döva barn använder de sig av tecken som stöd (TSS). Pedagogerna har olika tankar om hur mycket man ska använda sig av TSS i verksamheten. Skriftspråket anser pedagogerna de arbeta minst med i verksamheten och det används endast i för barnen meningsfulla sammanhang. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject specialförskola en
dc.subject hörselskadade barn en
dc.subject CI-barn en
dc.subject språkutveckling en
dc.subject teckenspråk en
dc.title Pedagogers arbete med hörselskadade och CI-barn i specialförskolan - En fallstudie en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics