Begreppsförståelse - Förutsättningar för elever i matematiksvårigheter

DSpace Repository

Begreppsförståelse - Förutsättningar för elever i matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Begreppsförståelse - Förutsättningar för elever i matematiksvårigheter
Author Lindqvist, Agneta ; Pettersson, Ann-Charlotte
Date 2007-02-07
English abstract
Understanding of Concepts. Prerequisites of pupils with difficulties in mathematics
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka och kartlägga pedagogers uppfattning och erfarenhet av vad som ger elever i matematiksvårigheter en ökad be-greppsförståelse och därmed bättre förutsättningar att lösa matematiska problem. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om begreppsförståelse. Med hjälp av enkätundersökning och intervjuer ville vi se vilka grundläggande förutsättningar och arbetssätt/strategier som gynnar begreppsförståelsen hos elever i matematiksvårigheter. Vi ville också se vilka hinder som peda-goger möter i arbetet med att utveckla begreppsförståelsen hos elever i ma-tematiksvårigheter. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att om re-surser prioriteras så att en elev i matematiksvårigheter får arbeta språkligt aktivt med varierat arbetssätt i en liten grupp under ledning av en kompe-tent pedagog/specialpedagog, har han/hon goda förutsättningar att nå en ökad begreppsförståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
gruppstorlek
kompetens
matematiksvårigheter
specialpedagogik
språket
Handle http://hdl.handle.net/2043/3507 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics