Utomhuspedagogik i matematik - ett forskningsbaserat lektionsmaterial för grundskolans senare år och gymnasiet Matematik-A

DSpace Repository

Utomhuspedagogik i matematik - ett forskningsbaserat lektionsmaterial för grundskolans senare år och gymnasiet Matematik-A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik i matematik - ett forskningsbaserat lektionsmaterial för grundskolans senare år och gymnasiet Matematik-A
Author Degirmenci, Ethel ; Reinholdson, Karolina
Date 2007
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att framställa lektionsplanering anpassad för utomhuspedagogik i ämnesområdet matematik och mer specifikt inom bråk. Planeringen är tänkt att kunna tillämpas i grundskolans senare årskurser och gymnasiet A-kursen. För att kunna bygga en grund för vårt resultat har vi forskat i tidigare forskning inom berörda områden så som utomhuspedagogik, laborativt arbetssätt, lärande, grupparbete samt bråk. Resultatet blev en planering som sträcker sig över fyra lektioner samt tillhörande lärarhandledningar. Lektionerna innehåller del- helhets- och operationsbegreppen för bråk samt applicering av de fyra räknesätten på bråktal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
bråk
lärande
socialkonstruktivism
del – helhet
utematematik
lektionsplanering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3532 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics