Den grafritande räknaren som ett medierande redskap

DSpace Repository

Den grafritande räknaren som ett medierande redskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den grafritande räknaren som ett medierande redskap
Author Schrab, Linus ; Falkebo Peters, Michael
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att presentera hur två av de mest frekvent använda läroböckerna i matematik förhåller sig till den grafritande räknaren som ett hjälpmedel i lärprocessen? För att göra detta har vi, utifrån olika metoder för textanalys, beskrivit böckernas innehåll. Vidare visar vi att den grafritande räknaren är ett medierande redskap i lärprocessen och frågar oss därför hur de analyserade böckerna förhåller sig till detta. Vårt resultat är därmed delvis en presentation av böckernas innehåll men även en diskussion där innehållet ställs mot teorier kring artefaktens betydelse för lärandet. Vi visar att de analyserade böckerna skiljer sig i sitt förhållningssätt till den grafritande räknaren som ett medierande redskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject artefakt
grafritande räknare
matematik
medierande redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/3533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics