Vad betyder tidsanvändning för elever på naturvetenskapsprogrammet? Känner man sig mindre stressad om man är nöjd?

DSpace Repository

Vad betyder tidsanvändning för elever på naturvetenskapsprogrammet? Känner man sig mindre stressad om man är nöjd?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad betyder tidsanvändning för elever på naturvetenskapsprogrammet? Känner man sig mindre stressad om man är nöjd?
Author Axelsson, Anna
Date 2007
Swedish abstract
För min studie har jag valt kvalitativa intervjuer med 7 elever från naturvetenskapsprogrammet på en mindre gymnasieskola i södra Sverige. I undersökningen framkommer flera olika strategier för hur man genomför sitt skolarbete. Några av eleverna i min undersökning sitter väldigt lång tider med läxor och arbeten, medan andra försöker planera sitt arbete noggrant och gör sedan något annat när de anser sig vara klara. De flesta elever i intervjuerna framhåller vikten av bra lokaler och tillgången på datorer i skolan om man skall använda tiden under håltimmar och långa raster till skolarbete. Det jag kommer fram till är att de elever i min undersökning som känner sig nöjda med sin tidsanvändning oftast inte är lika stressade som de elever som sällan är nöjda. Jag mötte båda katergorierna i mina intervjuer. Om vi som lärare gav mer tips kring studieteknik och samverkade mer kring prov och arbeten för att underlätta elevernas tidsplanering, skulle detta komma alla elever till gagn. Skolan, som helhet, skulle kunna bidra genom att se till att det finns lämpliga lokaler tillgänliga så att de elever som vill kan använda tiden i skolan på ett effektivt sätt utifrån sina behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Tidsanvändning
Naturvetenskapsprogrammet
Stress
Tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/3534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics