Lärarnas arbete med den tidiga läs- och skrivutvecklingen

DSpace Repository

Lärarnas arbete med den tidiga läs- och skrivutvecklingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas arbete med den tidiga läs- och skrivutvecklingen
Author Milic Pavlovic, Ljiljana
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt beskrivningar från relevant litteratur om holistisk syn på lärande, funktionaliserad undervisning, tematiskt arbetssätt och vikten av meningsfulla sammanhang stämmer överens med det praktiska arbetet i klassrummen med den tidiga läs- och skrivutvecklingen, både som lärare upplever att de gör och det faktiska arbete som jag observerar. Mitt arbete består av observationer och kvalitativa intervjuer. Resultaten av min undersökning visar att lärarna använder en kombination av olika metoder som de har utvecklat tack vare sin personliga övertygelse om barns läs- och skrivutveckling, arbetslivserfarenhet, utbildning, befintliga läromedel och skolans traditioner. Lärarnas arbete präglas oftast av en formaliserad och färdighetsbaserad undervisning. Nyckelord: arbetslivserfarenhet, formaliserad undervisning, funktionaliserad undervisning, läsutvecklingen, skrivutvecklingen
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsutveckling
arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/3536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics