Det börjar med språket-att undervisa barn med ett annat modersmål i ämnet svenska

DSpace Repository

Det börjar med språket-att undervisa barn med ett annat modersmål i ämnet svenska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det börjar med språket-att undervisa barn med ett annat modersmål i ämnet svenska
Author Jönsson, Eva
Date 2007-02-07
Swedish abstract
Mitt syfte med det här examensarbetet har varit att undersöka och beskriva hur sex klasslärare undervisar i ämnet svenska, för att stimulera språkutvecklingen hos elever med ett annat modersmål än svenska. Som grund för mitt arbete har jag valt att göra kvalitativa intervjuer i en mångkulturell grundskola i västra Sverige och har med hjälp av dessa intervjuer försökt att skapa en bild av hur undervisningen går till. Jag har koncentrerat mig på följande frågeställningar: Hur undervisar lärare i ämnet svenska för att stimulera språkutvecklingen i en mångkulturell skola? Hur ser samarbetet med modersmålslärarna ut? Hur bedöms elevernas kunskaper i svenska? Mitt resultat visar på att lärarna huvudsakligen använder skönlitteraturen för att stimulera språkutvecklingen. Samtliga lärare är eniga om modersmålets betydelse för språkutvecklingen, men de har inget direkt samarbete med moderssmålslärarna. Vid bedömning i svenska används LUS-testet samt ett eget, för just denna skolan framtaget material, vilket samtliga lärare är nöjda med. Min slutsats är att lärarna inte följer kursplanen i svenska som andraspråk och detta beror på att lärarna inte har utbildning i hur undervisningen, för elever med ett annat modersmål än svenska, bör bedrivas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Undervisning i ämnet svenska
svenska som andraspråk
modersmålslärare
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics