Skönlitteraturens roll i lärorummet

DSpace Repository

Skönlitteraturens roll i lärorummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteraturens roll i lärorummet
Author Andersson, Christina
Date 2007
Swedish abstract
Elever ska lära av skönlitteratur. Så står det beskrivet om skönlitteratur i kursplanen i svenska. Forskare och författare påtalar vikten av att låta barn läsa och bli lästa för. Mitt arbete kan ses som en strävan att kartlägga vilken roll skönlitteraturen spelar på en skola, i åren 1-6. Syftet har varit att få fram pedagogernas syn på skönlitteratur i undervisningen samt att få en insikt om hur de konkret använder sig av skönlitteratur. För att ta reda på detta intervjuades sex pedagoger med olika utbildning och olika antal verksamhetsår. Min undersökning visar att pedagogerna tycker att skönlitteraturen är viktig, främst ur den synpunkten att den ger livserfarenhet. Undersökningen visar också att pedagogerna arbetar på olika sätt med skönlitteraturen, beroende på vilken utbildning pedagogen har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject boksamtal
högläsning
integrering
livserfarenhet
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics