Bemötande av närstående inom kirurgisk verksamhet

DSpace Repository

Bemötande av närstående inom kirurgisk verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bemötande av närstående inom kirurgisk verksamhet
Author Hansson, Johanna ; Jörgren, Lina
Date 2007
English abstract
One of many tasks that nurses have is to meet and support significant others to severely ill patients. The authors´ aim with this empirical qualitative study was to examine how significant others get treated by hospital staff in surgery care sector. Semi structured interviews were held with five significant others to patients who were treated for cancer diseases in a surgical division. The aim of this study was to improve the knowledge of how significant others perceive the treatment they got from the hospital staff. Furthermore was the aim to examine how significant others would like to be received by the hospital staff. The results of this study showed that significant others had experienced, that the availability of information and support from the hospital staff, were inadequate.
Swedish abstract
Att möta och stödja närstående till svårt sjuka patienter är en av sjuksköterskans många uppgifter. Författarparet har genomfört en empirisk kvalitativ intervjustudie om hur närstående uppfattar att de blivit bemötta inom kirurgisk verksamhet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem stycken deltagare vars anhöriga vårdas eller vårdats för malign sjukdom i övre mag- tarm kanalen inom kirurgisk verksamhet. Syftet med studien var att få ökad kunskap i hur närstående uppfattar bemötandet. Vidare var syftet att ta reda på hur anhöriga önskar bli bemötta. Resultatet visade att närstående uppfattade brister i bland annat informationen och stödet de fick från personalen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Information
Kirurgi
Maligna sjukdomar
Närstående
Sjukvårdspersonal
Cancer disease
Hospital staff
Information
Treated
Significant others
Surgery
Handle http://hdl.handle.net/2043/3543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics