Surfande barn - En studie om tolvåringars internetanvändande hemma och i skolan

DSpace Repository

Surfande barn - En studie om tolvåringars internetanvändande hemma och i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Surfande barn - En studie om tolvåringars internetanvändande hemma och i skolan
Author Karlström, Lina
Date 2007
Swedish abstract
Internetanvändande är idag vardag för många barn och unga. Barnen är medlemmar på och använder communitys, de chattar och skickar mail till varandra samt använder snabbmeddelandeklienter såsom msn. Syftet med denna studie är att undersöka hur 41 stycken tolvåringar på en skola belägen i en mindre ort i Skåne använder internet, både hemma och i skolan samt att ta reda på hur skolan använder internet i undervisningen och vilken information skolan har gett tolvåringarna om internet. För att få svar på dessa frågor gjordes enkäter med 41 stycken tolvåringar samt intervjuer med deras lärare och rektor. I enkätundersökningen framgår det att en övervägande del av tolvåringar både har dator och internet hemma samt att många av dessa surfar helt själv. De aktiviteter som är vanligast online är sociala och kommunikativa sådana såsom att maila, chatta och använda msn. Intervjuerna med rektor och klasslärare visar en skolvärld som inte ser internetanvändande och information om internetanvändande som en prioritet i utbildningen, antingen på grund av att det inte finns pengar för det eller för att man uppleveler att det finns viktigare saker att lära ut i skolan, trots att enkäterna visar att eleverna efterfrågar kunskap från skolan om internet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Internet
internetanvändande
internetfaror
skola
tolvåringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics