Malmölärares syn på sexuella normavvikelser i årskurs 4-6

DSpace Repository

Malmölärares syn på sexuella normavvikelser i årskurs 4-6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Malmölärares syn på sexuella normavvikelser i årskurs 4-6
Author Wikner, Martin
Date 2007
Swedish abstract
Arbetet försöker belysa och förstå hur några lärare i årskurs 4-6 i Malmö ser på frågor om homosexualitet, bisexualitet och transpersoner (HBT) ur ett queerperspektiv. Frågeställningarna handlar om hur lärarna anser att HBT-frågor hanteras bäst i mötet med eleverna i och utanför klassrummet, vilken syn de har på kollegor och föräldrar som är HBT samt grundsynen i HBT-frågor. Undersökningen genomfördes med enkäter som syftade till att ge kvalitativa svar och skickades ut till olika skolor i Malmö kommuns stadsdelar. Resultatet visar på att den allmänna synen bland lärarna är att heterosexualitet är viktigare att undervisa i än homo- och bisexualitet samt transsexualitet. Synen på HBT-personer är accepterande, men hamnar lätt i skymundan bakom heterosexuella normer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Queer
HBT
heteronormativitet
homosexualitet
lärare
Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/3548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics