En studie kring musik och rörelse i förskolan, "Musik skall byggas utav glädje"

DSpace Repository

En studie kring musik och rörelse i förskolan, "Musik skall byggas utav glädje"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie kring musik och rörelse i förskolan, "Musik skall byggas utav glädje"
Author Henriksson, Malin ; Larsson, Camilla
Date 2006
English abstract
En studie kring musik och rörelse i förskolan, ”Musik skall byggas utav glädje”. A study of music and motion in the Swedish preschool, “Music is built from joy”. Skriven av Malin Henriksson och Camilla Larsson, Lärarutbildningen. Vi anser att musik och rörelse är en mycket viktig del av barns motoriska och språkliga utveckling. Därför vill vi undersöka hur musik och rörelse ser ut och fungerar på sex olika förskolor. De metoder vi har använt oss av i undersökningen för att få fram empiriskt material är enkäter och intervjuer. Vi anser att musik skall byggas utav glädje, därför är vårt syfte med arbetet att beskriva hur musik och rörelse fungerar i förskolan. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån är: vad innebär musik och rörelse i förskolan, hur arbetar förskolan (informanterna) med musik och rörelse, hur beskriver dagens förskollärare förutsättningar för musik och rörelse i deras verksamhet och på vilket sätt påverkar musik och rörelse barns utveckling. Alla de förskollärarna som svarade på enkäterna och de som intervjuades, var eniga om att musik och rörelse är en mycket viktig del i barns utveckling både språkligt, motoriskt och socialt. Och att det är något som bör vara integrerat i förskolans pedagogiska verksamhet i någon form.
Swedish abstract
Vad innebär musik och rörelse i förskolan? De flesta förskollärarna ansåg att fantasin och viljan att spela och sjunga med barnen var en av de viktigaste förutsättningarna för att få en lyckad musik och rörelseverksamhet i förskolan. Glädje, inlevelse och spontanitet är även en viktig del i musik och rörelseverksamheten, något som förskollärarna genomgående tyckte. Hur arbetar förskolan (informanterna) med musik och rörelse? I de sex förskolorna som ingick i vår studie, kom vi fram till att samtliga förskolor arbetade kontinuerligt med musik och rörelse i samlingarna. De såg i stort sett likadana ut på alla förskolor och nästan alla använde sig någon gång av instrument i form av gitarr till sångerna. Förskolorna har också sångkort, sångpåsar och sångpåsar som ett inslag i musik och rörelsesamlingarna. Hur beskriver dagens förskollärare förutsättningar för musik och rörelse i deras verksamhet? Förskollärarna ansåg att kompetensutveckligs kurs som ger mer praktiska idéer till att integrera mer musik och rörelse i förskolan är en viktig del, samt att kunna diskutera med andra förskollärare för att få idéer och inspiration. Några av de förskollärare som svarade på enkäten ansåg att det helt och hållet beror på förskollärarens inställning och intresse till ämnet och att intresserade förskollärare och instrument både inspirerar och förhöjer. På vilket sätt påverkar musik och rörelse barns utveckling? Förskollärarna tyckte att musik och rörelse är ett dagligt inslag i verksamheten och att de tydligt kan se hur mycket barnen uppskattar det. Musik och rörelse skapar gemenskap och de flesta förskollärarna tycker att alla barn kan delta utifrån sina egna förutsättningar. De menar att musik ger en språklig, motorisk och social stimulans i barns utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik
rörelse
förskola
utveckling
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics