Användandet av den grafritande räknaren i gymnasieskolans matematikundervisning

DSpace Repository

Användandet av den grafritande räknaren i gymnasieskolans matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användandet av den grafritande räknaren i gymnasieskolans matematikundervisning
Author Davidsson, AnnaKarin ; Mårtensson, Jenny
Date 2007-02-08
Swedish abstract
Detta arbete behandlar den grafritande räknaren som hjälpmedel i matematikundervisningen. Syftet med studien var att undersöka hur gymnasielärare använder den grafritande räknaren i undervisningen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex stycken gymnasielärare i matematik fördelade på två olika gymnasieskolor i södra Sverige. Resultaten visade att lärarna använder den grafritande räknaren för att visualisera grafer och effektivisera undervisningen. Undervisningen bedrevs på ett ickekonstruktivistiskt vis och hade inte anpassats till den grafritande räknarens didaktiska möjligheter. Den metod som användes vid undervisning av den grafritande räknaren var demonstrationer där läraren visar och eleverna gör likadant.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grafritande räknare
Hjälpmedel
Kvalitativ intervju
Matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics