Undervisning i ridning under adolescenten - Vad motiverar eleverna?

DSpace Repository

Undervisning i ridning under adolescenten - Vad motiverar eleverna?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning i ridning under adolescenten - Vad motiverar eleverna?
Author Odqvist, Caroline
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning Odqvist, Caroline. (2007) Undervisning i ridning under adolescensen – vad motiverar eleverna? Teaching riding during adolescent - What does motivate the students? Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på mer om hur elever med ridundervisning i gymnasieskolan upplever en del av de bakomliggande faktorer som motiverar dem till att fortsätta utöva sitt intresse under adolescensen. Vidare vill jag även undersöka vad eleverna uppfattar som positiv pedagogik och vad vi som lärare då kan göra för att få eleverna mer motiverade. För att nå syftet har jag använt metoden enkätundersökning, där 79 elever ur årskurs 1-3 från 2 olika skånska gymnasieskolor har ingått i undersökningen. Litteraturen som används är fokuserad på motivation och adolescens samt pedagogiska grundtankar från 1900- och 2000-talet. Resultatet av enkätundersökningen tyder på att eleverna vill vara delaktiga i planeringsprocessen och känna att de kan föra en dialog med läraren gällande planering av mål och arbetssätt under vägen dit samt att de kan känna stöd och uppmuntran från familj och lärare. Slutsatsen i min undersökning är att vi ur lärarkåren har en viktig funktion att fylla och att det måste ske i samspel med våra elever för att motivationen ska kvarstå även under adolescensen. Förslag till vidare forskning inom området är undersökningar med elever som har slutat rida. Då skulle en jämförande studie kunna göras, som än tydligare skulle kunna ge svar på vad som verkligen får eleverna att fortsätta känna sig motiverade att rida. Sökord: adolescens, lärare, motivation, självkänsla, undervisning
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject adolescens
lärare
motivation
självkänsla
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3558 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics