Undervisning i närsamhället - en stadsvandring i Åstorp

DSpace Repository

Undervisning i närsamhället - en stadsvandring i Åstorp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning i närsamhället - en stadsvandring i Åstorp
Author Stigsdotter, Linn
Date 2007
Swedish abstract
Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka vilket stöd det finns i styrdokumenten för att använda stadsvandringen i undervisningen, samt vilken inställning eleverna har till denna undervisningsmetod. I studien har jag utfört en fallstudie i en elevgrupp. I arbetet ingår även en studie av styrdokumenten och annan litteratur av relevans. Resultaten visade att eleverna ställer sig positiva till att använda stadsvandringen som undervisningsmetod, liksom att de är intresserade av att lära sig om sitt närsamhälle. Stöd för att använda stadsvandringen i undervisningen finns i styrdokumenten, främst då det gäller det faktum att undervisningen ska omfatta olika kunskapsformer. Dessa resultat ligger som underlag för den stadsvandring jag sedermera har skapat och som är en del av examensarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
stadsvandring
undervisningsmetod
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/3559 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics