För att vi skall lugna ner oss - en studie om vad skönlitteraturen används till i undervisningen

DSpace Repository

För att vi skall lugna ner oss - en studie om vad skönlitteraturen används till i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För att vi skall lugna ner oss - en studie om vad skönlitteraturen används till i undervisningen
Author Mårtensson, Pia ; Nilsson, Ingrid
Date 2007
English abstract
The main aim with this study is to examine how fiction is used in primary school teaching. The main focus is to examine which view the teachers have of fiction as an instrument for developing the pupils sympathy for other people and their ability to feel empathy. We believe that these issues are included in the fundamental value issues which according to the curriculum, Lpo94, shall permeate all teaching. A further aim with the study is to examine the pupils view of using fiction as a textbook. We have used a qualitative interview-method to reach the aim of the study. We have found that teachers have several different purposes for working with fiction in teaching and that they use fiction as an instrument in teaching fundamental value issues. Considering the increased intolerance for dissident people that we have witnessed among pupils, we would like to see an increased focus on these issues in teaching, preferably trough fiction!
Swedish abstract
Vårt huvudsyfte är att undersöka vad skönlitteraturen används till i undervisningen i de tidigare skolåren med särskild tyngdpunkt på vilken syn lärarna har på skönlitteraturen som ett redskap för att utveckla elevernas empatiska förmåga och förståelse för andra. Vi anser att arbetet med dessa frågor ingår i värdegrundsarbetet som enligt Lpo94 ska genomsyra all undervisning i skolan. Vi vill även undersöka hur eleverna ser på arbetet med skönlitteraturen i undervisningen. För att uppnå studiens syfte har vi använt oss av kvalitativ intervjumetod. Det har i vår undersökning framkommit att lärarna har många olika syften med arbetet med skönlitteraturen i skolan och att de använder skönlitteraturen som ett redskap i värdegrundsarbetet. Vi skulle med tanke på den ökade intolerans för oliktänkande som vi har uppmärksammat bland elever, se att man i undervisningen arbetar mer med dessa frågor utifrån skönlitteratur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
identitet
empati
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/3561 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics