Att ge eller få utskällning i klassrummet

DSpace Repository

Att ge eller få utskällning i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att ge eller få utskällning i klassrummet
Author Andersson, Rickard ; Månsson, Johanna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att få kännedom om hur pedagoger och elever känner för skäll i skolan. Vi har då sett till kollektiva respektive individuella utskällningar, betydelsen av vem som skäller och vad som händer när parterna blir arga och tar till skäll. Vi har genom kvalitativa intervjuer kommit fram till likheter och skillnader mellan pedagoger och elever. Dessutom har vi valt att intervjua en psykolog vars svar kan kopplas samman med några av de teorier vi uppmärksammat i vår kunskapsbakgrund. Det har visat sig att såväl elever som pedagoger har ett gemensamt synsätt på vad skäll innebär för dem. Vi har uppmärksammat skillnader och likheter i pedagogernas medvetenhet när det gäller att skälla på sina elever. Elever vi intervjuat tar till sig av utskällningar på olika sätt beroende på situationen och vem det är som skäller. De flesta elever och lärare är överens om att samtal bör ersätta skäll.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Utskällning
skoldisciplin
kollektiv utskällning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3563 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics