"När jag blir arg stampar jag i golvet…"

DSpace Repository

"När jag blir arg stampar jag i golvet…"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "När jag blir arg stampar jag i golvet…"
Author Nordström, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Genom videoobservation och barnintervjuer har jag valt att undersöka en grupp femåriga barn på en förskola, för att försöka få svar på hur medvetna de är om sina egna känslor, andras känslor och om de är medvetna om hur de kan påverka varandras känslor. Min huvudfråga är: Hur förmedlar barn i femårsåldern sina känslor i leksituationer? Genom min undersökning har jag kunnat se att barnen är medvetna om sina egna känslouttryck, och att de fortfarande uttrycker sina känslor genom kroppsspråket. Barnen känner igen kamraternas känslouttryck och kan ofta förklara hur man märker om en kamrat är arg, ledsen eller glad. Jag har blivit uppmärksammad på lekens betydelse för den empatiska utvecklingen. Jag kan sluta mig till att nästan alla barnen i undersökningsgruppen har utvecklat känslomässig kompetens, vilket är det förts steget i att utveckla empatisk förståelse. Flickorna i studien reflekterar mer än pojkarna över kamraternas beteende och känslor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empati
känslor
lek
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics