Matematik integrerat med idrott med inriktning mot förskoleklass

DSpace Repository

Matematik integrerat med idrott med inriktning mot förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik integrerat med idrott med inriktning mot förskoleklass
Author Jensen, Benny ; Tallinger, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att ta reda på vilka möjligheter det finns att integrera matematik och idrott i skolan och av vilka anledningar man gör/eller kan göra det. Inom matematiken har vi koncentrerat oss på taluppfattning. Vi har sökt information i litteratur, genom intervju med två pedagoger samt genom observation av en elevgrupp i förskoleklass. Resultatet av våra ansträngningar har utmynnat i att vi på tre olika sätt starkt kan knyta matematik och idrott till varandra i elevernas lärande. Vi kan se en länk mellan matematiskt tänkande och proprioceptionen i vår kropp. Vi ser även att många elevers lärande är knutet till att göra och uppleva med kroppen. Dessutom har vi funnit att motoriska svårigheter kan vara ett hinder för kognitivt lärande om vissa motoriska rörelser inte är automatiserade. Vi menar också att det finns möjlighet för eleverna att göra stora hälsovinster om de under skoldagen erbjuds någon form av fysisk aktivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integrera
lust
lärande
lärstilar
matematik
motorik
praktisk teori
proprioception
taluppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3569 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics