Kommersiella datorspel, en studie av SimCity i undervisningen

DSpace Repository

Kommersiella datorspel, en studie av SimCity i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommersiella datorspel, en studie av SimCity i undervisningen
Author Euström, Anna ; Hofverberg, Lotta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om det går att använda ett kommersiellt datorspel, SimCity 4, som läromedel i undervisningen. Vi ville ta reda på vad i spelen som kan locka eleverna att lära sig matematik och No, hur eleverna genom att spela SimCity kan få ett helhetsperspektiv på verkligheten och vilken roll pedagogen kan få i elevers datorspelande. I undersökningen ingick 18 elever från år 5 och 6. Eleverna fick i par spela SimCity i 1½ timme. Därefter genomförde vi en kvalitativ intervju som tillsammans med observation gav oss det underlag vi behövde för att svara på våra frågor. Genom att göra en jämförelse mellan kursplanen, elevernas läroböcker och spelet har vi funnit exempel på lärande inom matematik och No/teknik. Spelet i sig anser vi inte ger eleverna ämneskunskaper utan det är spelandet i samspel med en diskussion och vidare undersökning utanför spelet som gör att eleverna lär sig något. SimCity ger möjligheter till ämnesövergripande teman. Undersökningen kan ge uppslag till hur man kan arbeta med SimCity i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject edutainementspel
inlärning
kommersiella datorspel
lärande
matematik
naturorienterade ämnen
No
pedagog
SimCity
Handle http://hdl.handle.net/2043/3574 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics