Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

DSpace Repository

Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan
Author Jonasson, Theresé
Date 2007
Swedish abstract
Detta arbete visar på behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan i ett samhällsförberedande syfte. Mitt syfte med den här studien är att belysa attityder kring invandrarsvenska i samhället för att därefter kunna se ifall behovet av att arbeta med uttal i skolan finns. För att få svar på min frågeställning har jag tagit del av den litteratur som finns kring ämnet samt genomfört kvalitativa intervjuer. I dessa intervjuer har jag valt att låta arbetsgivare, lärare samt elever få representera samhället. De attityder jag har fått syn på kring invandrarsvenska visar att det, som samhället ser ut idag, finns ett behov av att låta uttal vara en del av undervisningen i svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject uttal
invandrarsvenska
arbetsgivare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3580 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics