Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

DSpace Repository

Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jonasson, Theresé
dc.date.accessioned 2007-02-12T15:04:47Z
dc.date.available 2007-02-12T15:04:47Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3580
dc.description Detta arbete visar på behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan i ett samhällsförberedande syfte. Mitt syfte med den här studien är att belysa attityder kring invandrarsvenska i samhället för att därefter kunna se ifall behovet av att arbeta med uttal i skolan finns. För att få svar på min frågeställning har jag tagit del av den litteratur som finns kring ämnet samt genomfört kvalitativa intervjuer. I dessa intervjuer har jag valt att låta arbetsgivare, lärare samt elever få representera samhället. De attityder jag har fått syn på kring invandrarsvenska visar att det, som samhället ser ut idag, finns ett behov av att låta uttal vara en del av undervisningen i svenska. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject uttal en
dc.subject invandrarsvenska en
dc.subject arbetsgivare en
dc.title Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan en
dc.title.alternative A “correct” language?! - A Study About The Need of Working withImmigrant Children´s Pronunciation in School en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics