En skola för alla! - Hur utmanas de bättre i matematik?

DSpace Repository

En skola för alla! - Hur utmanas de bättre i matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola för alla! - Hur utmanas de bättre i matematik?
Author Björklund, Åsa ; Lindskog, Åsa
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka om skolan är till för alla, även de högpresterande och särbegåvade eleverna i matematik. Genom kvalitativa intervjuer av rektorer/biträdande rektorer på fem skolor och Lars Narvselius, ansvarig för Mensas program för begåvade barn, undersöktes hur undervisningen ser ut för de elever som ligger steget före i matematik. Dessutom undersöktes hur matematikundervisningen skulle kunna se ut för att inkludera alla elever. Studien visar att undervisningens utformning och innehåll inte kan vara likadan för alla elever eftersom behoven är olika, men att tillhöra en grupp, att känna trygghet i den gruppen och att bli sedd av kamrater och vuxna är alla elevers rätt i skolan. Pedagogerna måste ta hänsyn till att även högpresterande och särbegåvade elever behöver bekräftelse och stimulans, genom att erbjuda dem specialundervisning, antingen i den vanliga klassen, i speciella klasser eller i särskilda skolor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begåvade barn
begåvning
elitklasser
elitskolor
fallenhet
förmåga
intelligens
matematik
särbegåvning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3585 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics