Pedagogers syn på TAKKs roll för barns språkutveckling

DSpace Repository

Pedagogers syn på TAKKs roll för barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på TAKKs roll för barns språkutveckling
Author Sjöberg, Johanna ; Malm, Therese
Date 2007
English abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka om pedagogerna på några förskolor anser att Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) är en pedagogisk metod som stimulerar språkutvecklingen hos barn som inte är i behov av särskilt stöd. Förskolorna besöktes för att göra observationer i verksamheten och intervjuer med berörda pedagoger. Dessutom intervjuades en specialpedagog och en logoped eftersom dessa hade en handledande roll för pedagogerna. Undersökningsmetoden var icke-deltagande observation med känd observatör och strukturerade kvalitativa intervjuer. Undersökningen visar att de intervjuade pedagogerna uppfattar TAKK som en metod för att stimulera språkutvecklingen även hos barn som inte bedömts vara i behov av särskilt stöd. Det sociala samspelet är avgörande för metodens effekt medan vidare studier krävs för att mer grundligt fastslå TAKKs påverkan på barns språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject TAKK
AKK
språkutveckling
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3591 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics