Språkmaterial som språkstimulans

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkmaterial som språkstimulans
Author Bergström, Catrine ; Rosengren, Anette
Date 2007-02-13
Swedish abstract
Vi har gjort en mindre undersökning om hur barn blir stimulerade till att lära med hjälp av språkmaterialet. Undersökningen innefattade sex olika tester med vårt språkmaterial på 16 barn och en pedagog i en skola i Malmö. Resultatet visade att barnen fick nya kunskaper genom språkmaterialet och de hade samtidigt roligt. De lärde sig att arbeta tillsammans och att lyssna på varandra. Vi anser att dessa faktorer tillsammans pekar på en språklig stimulans. Pedagogen tyckte att vårt språkmaterial kunde användas som ett komplement till undervisningen och att endast fantasin sätter gränser för hur det går att arbeta med materialet. Enligt vår uppfattning är det viktigt att låta barnen leka med både ord, bilder och bokstäver för att uppnå en språklig stimulans och utveckling. Språklig stimulans bör vara en naturlig del i ett barns skolgång och alla pedagoger bör se olika språkmaterial som en tillgång och inte som en belastning och ytterligare extraarbete. Vi anser dock inte att man ska förbise professor Ragnhild Söderberghs (1984) tankar kring att inte glöm att ge barnen tid för stillhet, vila och eftertanke.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkmaterial
stimulans
språk- och skriftspråkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3592 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics