Leder miljöundervisning till hållbar utveckling?

DSpace Repository

Leder miljöundervisning till hållbar utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Leder miljöundervisning till hållbar utveckling?
Author Hedström, Erik
Date 2007
English abstract
The aim of this study has been to find out how teachers reflects upon their view of knowledge in their environmental education and how that specific viev influence their teaching. In my exams I´ ve been using qualitative intervjues that shows how the teachers reflects upon their view of knowledge including observations to find out how the impact is upon the students in the classroom. In my results the reader can discover that a majority of the teachers works with a environmental education that is normative. In my conclusion I find out, among other things,that the schools need more teachers that are educated in geography to provide the students a view of knowledge that is based upon actions.
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete har varit att ta reda på hur lärare reflekterar över sin kunskapssyn i miljöundervisningen och hur deras kunskapssyn påverkar undervisningen i klassrummet. I mina undersökningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där lärarnas kunskapssyn gestaltas samt observationer för att undersöka hur lärarnas kunskapssyn praktiseras i klassrummet. Av de framkomna resultaten kan man se att de observerade lärarna framförallt jobbar med sin miljöundervisning utifrån en normerande kunskapssyn som ofta utgår från läromedelsstyrda arbetsmetoder som i sin tur applicerar värderande åsikter på eleverna. I mina slutsatser kommer jag bland annat fram till att geografiutbildade lärare behövs för att erbjuda eleverna en handlingsberedande kunskapssyn om hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject miljöundervisning
kunskapssyn
grundskola
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3594 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics