Leder miljöundervisning till hållbar utveckling?

DSpace Repository

Leder miljöundervisning till hållbar utveckling?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hedström, Erik
dc.date.accessioned 2007-02-14T07:44:52Z
dc.date.available 2007-02-14T07:44:52Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3594
dc.description Syftet med mitt examensarbete har varit att ta reda på hur lärare reflekterar över sin kunskapssyn i miljöundervisningen och hur deras kunskapssyn påverkar undervisningen i klassrummet. I mina undersökningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där lärarnas kunskapssyn gestaltas samt observationer för att undersöka hur lärarnas kunskapssyn praktiseras i klassrummet. Av de framkomna resultaten kan man se att de observerade lärarna framförallt jobbar med sin miljöundervisning utifrån en normerande kunskapssyn som ofta utgår från läromedelsstyrda arbetsmetoder som i sin tur applicerar värderande åsikter på eleverna. I mina slutsatser kommer jag bland annat fram till att geografiutbildade lärare behövs för att erbjuda eleverna en handlingsberedande kunskapssyn om hållbar utveckling. en
dc.description.abstract The aim of this study has been to find out how teachers reflects upon their view of knowledge in their environmental education and how that specific viev influence their teaching. In my exams I´ ve been using qualitative intervjues that shows how the teachers reflects upon their view of knowledge including observations to find out how the impact is upon the students in the classroom. In my results the reader can discover that a majority of the teachers works with a environmental education that is normative. In my conclusion I find out, among other things,that the schools need more teachers that are educated in geography to provide the students a view of knowledge that is based upon actions. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject miljöundervisning en
dc.subject kunskapssyn en
dc.subject grundskola en
dc.subject hållbar utveckling en
dc.title Leder miljöundervisning till hållbar utveckling? en
dc.title.alternative Does environmental education lead towards a sustainable development? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Geografi, miljö och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics