Verklighetsanpassad matematikundervisning - gymnasielärares attityder till begreppet och dess tillämpningar

DSpace Repository

Verklighetsanpassad matematikundervisning - gymnasielärares attityder till begreppet och dess tillämpningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Verklighetsanpassad matematikundervisning - gymnasielärares attityder till begreppet och dess tillämpningar
Author Ringqvist, Ann ; Naoum, Aida
Date 2007
Swedish abstract
Den empiriska studien har för avsikt att undersöka gymnasielärares attityder till och upplevelse av hur de tillämpar verklighetsanpassad matematikundervisning. Metoden är enkäter och urvalsgruppen är samtliga matematiklärare vid tre olika gymnasieskolor i södra Sverige. Tidigare studier beaktas i samband med utvärderingen av resultaten som påvisar stora skillnader i lärarnas tolkning av begreppet vilket kan ge konsekvenser i undervisningen. Alla lärare i studien uppger sig vara positiva till att arbeta med verklighetsanpassad matematikundervisning där mer än hälften anser sig applicera detta en gång per vecka eller oftare. Preliminära resultat indikerar samband mellan olika faktorer och respons i studien, i vilka vidare studier skulle kunna ta sin utgångspunkt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
gymnasiet
lärare
matematikundervisning
undervisningsmetoder
verklighetsanpassad matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics