Vilka specialpedagogiska insatser är lämpliga från skolan för barn som lever i familjer där relationsvåld förekommer.

DSpace Repository

Vilka specialpedagogiska insatser är lämpliga från skolan för barn som lever i familjer där relationsvåld förekommer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka specialpedagogiska insatser är lämpliga från skolan för barn som lever i familjer där relationsvåld förekommer.
Author Fornander, Carita
Date 2007
English abstract
Which parts of special education are suitable for children living in families where domestic violence is present?
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få mer kunskap om vad det innebär att få växa upp i våldets närhet, vilka konsekvenser det kan föra med sig samt vilka insatser som är lämpliga från skolan. Arbetet ger översikt över tidigare forskning Genom att intervjua personal som arbetar med barn, vill jag synliggöra barnens förhållanden och vilka effekter våldet kan ha. Skolan ska ta ansvar för barnet och de förhållande som råder där. Hur barn ska bemötas, som lever med relationsvåld i familjen, är upp till den enskilde pedagogen. Bra handledning från specialpedagog och rektors stöd behövs för att försäkra barnet en så fungerande tillvaro som möjligt. Anmälningsbenägenheten hos skolpersonal har varit stor i de här beskrivna fallen. Där anmälan skett har det gått snabbt och rektors stöd har funnits där. Det har funnits klara riktlinjer för anmälningsrutiner vilket bör vara en självklarhet vid varje skola. De lagändringar som genomförts de senaste åren stärker våldsutsatta kvinnor och barns skydd. Nu är det upp till samhällets aktörer att följa lagstiftningen för barnens skull. Det krävs en god samverkan mellan skola och socialförvaltning för att säkra skolgången för dessa barn. Det finns kunniga och välutbildade socionomer som är väl insatta i problematiken vilket framkommer i min undersökning. Det behövs mer kunskaper hos skolledare, pedagoger, socionomer och skolhälsovårdpersonal om rådande lagstiftning gällande våldet och dess följdverkningar. Kan nu inte barnet komma till skolan om hotbilden är så stark att det inte går att säkra barnets skydd så tolkar jag skollagen som att skolan får komma till barnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvinnojour
handledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics