Skolan och hållbar utveckling

DSpace Repository

Skolan och hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan och hållbar utveckling
Author Bengtsson, Stefan ; Herbertsson, Maria
Date 2007-02-14
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt examensarbete undersöker vad pedagoger på tre olika skolor innefattar i hållbar utveckling, samt om hur styrdokumenten, egenintresse och bakgrund påverkar deras miljöundervisning. För att få svar på våra frågor har vi använt oss av en enkätundersökning. Det vi kan konstatera är att oavsett vilka jämförelser vi har gjort mellan de olika skolorna och de olika pedagogsammansättningarna så finns det i stort ingen skillnad mellan dem. Resultatet visar även att många av pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling samt att de jämställer begreppet med natur och miljö. Miljöundervisningen eller undervisningen för hållbar utveckling påverkas i större omfattning av samhället och omvärlden samt av aktuella händelser än av styrdokumenten
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject egenintresse
hållbar utveckling
pedagoger
miljöundervisning
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/3602 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics