Interpretation and Grading in the Current Grading System

DSpace Repository

Interpretation and Grading in the Current Grading System

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interpretation and Grading in the Current Grading System
Author Nilsson, Anna-Maria ; Björk, Malin
Date 2007
English abstract
This dissertation deals with the goal- and criterion-referenced grading system in use in Swedish schools today. We have chosen to investigate how teachers perceive the current grading system and what challenges they are faced with when grading in the English subject. The interest for this topic was deepened during our final in-school-practices after which we discussed the issue with each other and came to the conclusion that the grading system would be useful to delve into in order to feel more secure when leaving the teacher training college. The current grading system is debated in schools on a daily basis since it is a tool for teachers to work with. Although the teachers give the impression of still having difficulties with the current grading system, the results show that the majority of the interviewees have grasped the system. It rather seems as if the difficulty is how to interpret different policy documents due to the fact that the goals and the criteria are of a general nature at times. A general opinion among most of the teachers is that they do not have difficulties with the grading itself in the current grading system. But they do, however, request further grading steps in order to be better able to explain where the students are on the grading scale. Moreover, we concluded that the teachers believe the system to benefit the students as well as themselves. Also, that it is necessary to continuously have discussions concerning the current grading system so as to better understand what it entails.
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar det mål- och kriterierelaterade betygssystemet som används i svenska skolor idag. Vi har valt att undersöka hur lärare uppfattar det nuvarande betygssystemet och vilka utmaningar de möter när de betygssätter i det engelska ämnet. Intresset för ämnet fördjupades under vår slutpraktik, och efter att ha haft diskussioner tog vi beslutet att djupare granska det nuvarande betygssystemet. Ett skäl för detta var att vi ville känna oss tryggare när vi väl lämnar lärarhögskolan. Eftersom det nuvarande betygssystemet är ett redskap för lärare att arbeta med debatteras detta dagligen i skolan. Även om lärarna ger intryck av att fortfarande ha problem med det nuvarande betygssystemet, visar resultaten att majoriteten av de intervjuade har förstått systemet. Det verkar som om svårigheterna snarare är hur man ska tolka de olika styrdokumenten eftersom målen och kriterierna ofta är väldigt öppna. En allmän åsikt hos lärarna är att de inte har några svårigheter med betygssättandet i sig i det nuvarande betygssystemet, men de efterfrågar dock fler betygssteg för att bättre kunna förklara var eleverna befinner sig på betygsskalan. Vi kom slutligen fram till att lärarna anser att systemet gynnar elever såväl som lärare. Dessutom är det även nödvändigt att ständigt diskutera det nuvarande betygssystemet så att man bättre förstår vad det innebär.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject the current grading system
policy documents
goals and criteria
grading
teachers' perceptions
Handle http://hdl.handle.net/2043/3603 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics