APU – Arbetsplatsförlagd utbildning. Elektronisk dokumentation - effektivt verktyg under APU?

DSpace Repository

APU – Arbetsplatsförlagd utbildning. Elektronisk dokumentation - effektivt verktyg under APU?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title APU – Arbetsplatsförlagd utbildning. Elektronisk dokumentation - effektivt verktyg under APU?
Author Molander, Anneli ; Ottosson, Lerma
Date 2007-02-14
Swedish abstract
Då verkligheten ständigt förändras och skolan skall ha möjlighet att utveckla goda läroprocesser under APU, måste det ske i samklang med APU platserna. Inom de yrkesförberedande utbildningarna är APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ett viktigt verktyg för att göra våra elever medvetna om hur dagens arbetsmarknad fungerar och vilka förväntningar som kommer att ställas på dem som blivande arbetstagare och medarbetare. Genom vårt utvecklingsarbete med att utveckla APU-dokumentation på Internet, hoppas vi kunna förbättra och förenkla framtida dokumentation under APU. Vi menar att vikten av hållbar dokumentation ger handledaren och pedagogen möjlighet att kontinuerligt följa elevens kunskapsnivå och personliga utveckling. Syftet med vår undersökning har således varit att undersöka om vi med APU-dokumentation på Internet som verktyg i gymnasiet kan förbättra informationshantering, dokumentation och kommunikation samt underlätta samarbetet mellan handledare och skola i jämförelse med nuvarande handledarpärm. Vi gjorde kvalitativa intervjuer med totalt sex handledare som arbetar som frisörer. Intervjupersonerna bestod av fyra kvinnor och två män i blandade åldrar. Resultatet i vår undersökning visade att handledarna föredrar Internet som plattform för dokumentation och informationshantering under APU, i stället för nuvarande arbetssätt med papper och pärm. APU-dokumentation på Internet visade sig vara ett bra sätt att omedelbart ge varandra feedback och kontinuerligt kunna jämföra om varandras insatser har gett effekt eller inte, vilket sannolikt bidrar till att fler elever når kursmålen. Handledarpärmen ligger många gånger undanstoppad och plockas oftast fram när det är dags för utvecklingssamtal och betygssättning vilket gör att uppdateringar som gjorts med tiden missas. Nyckelord: APU, Arbetsplatsförlagd utbildning, Dokumentation, Gymnasieskola, Information, Internet, Samarbete
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APU-arbetsförlagd utbildning
Elektronisk dokumentation
gymnasieskola
yrkesutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3606 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics