Feedback eller feed forward. En fallstudie om feedback i matematik; hur den används och upplevs i en studieverkstad på Komvux.

DSpace Repository

Feedback eller feed forward. En fallstudie om feedback i matematik; hur den används och upplevs i en studieverkstad på Komvux.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Feedback eller feed forward. En fallstudie om feedback i matematik; hur den används och upplevs i en studieverkstad på Komvux.
Author Lindvall, Martina
Date 2007
Swedish abstract
Bedömning är en central del av lärares och elevers vardag och i den svenska skolan tillämpas mål- och kriterierelaterad bedömning. Om bedömningen kan leda till mer än bara ett betyg, och vägleda eleverna i deras sökande efter kunskap, sägs bedömningen ha ett formativt syfte. En förutsättning för detta är effektiv feedback som kan hjälpa eleven att jämföra sin prestation med kriterierna och själv engagera sig i handlingar som leder till ökad kunskap. Syftet med detta arbete är, att som fallstudie, undersöka hur feedback ges, upplevs och används i en studieverkstad i matematik på komvux. Resultatet av observationerna visar att vanligt förekommande feedback var att lärarna preciserade vad de studerande skulle förbättra eller att de gav beröm. Intervjuerna visar att den feedback som ges uppfattas positivt av de studerande och de använder den antingen för att korrigera fel eller som något som peppar och uppmuntrar dem. Det visade sig dock att de studerande inte var medvetna om målen, vilket innebär att feedbacken inte är så effektiv som den har möjlighet att vara.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject feedback
formativ bedömning
bedömning
komvux
studieverkstad
återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics