Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning

DSpace Repository

Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning
Author Ericsson, Kristoffer ; Jansson, Tony
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att studera några olika lärares underlag för slutbetyg i matematik i grundskolan och hur viktningen av olika delar i detta underlag går till. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare vilka analyseras och jämförs med styrdokument och tidigare forskning för att få en bild av hur det ser ut i praktiken och hur det bör se ut i teorin. Utsagorna kategoriseras utifrån olika tillvägagångssätt hos de fem lärarna och diskuteras huruvida de följer styrdokument och Skolverkets föreskrifter eller ej. Vad som framkommer är olika beroende på lärare, men att det över lag är provdominerande underlag de använder sig av vilket oftast inte testar de kunskaper som ska testas enligt styrdokumenten. Några lärare sätter även betyg på delvis fel grunder, genom att till exempel använda nationella provet som en direkt avgörande faktor för betyget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
betygssättning
betygsunderlag
matematik
nationella prov
slutbetyg
viktning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3608 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics