Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning

DSpace Repository

Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ericsson, Kristoffer
dc.contributor.author Jansson, Tony
dc.date.accessioned 2007-02-14T12:30:00Z
dc.date.available 2007-02-14T12:30:00Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3608
dc.description Syftet med detta examensarbete är att studera några olika lärares underlag för slutbetyg i matematik i grundskolan och hur viktningen av olika delar i detta underlag går till. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare vilka analyseras och jämförs med styrdokument och tidigare forskning för att få en bild av hur det ser ut i praktiken och hur det bör se ut i teorin. Utsagorna kategoriseras utifrån olika tillvägagångssätt hos de fem lärarna och diskuteras huruvida de följer styrdokument och Skolverkets föreskrifter eller ej. Vad som framkommer är olika beroende på lärare, men att det över lag är provdominerande underlag de använder sig av vilket oftast inte testar de kunskaper som ska testas enligt styrdokumenten. Några lärare sätter även betyg på delvis fel grunder, genom att till exempel använda nationella provet som en direkt avgörande faktor för betyget. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject bedömning en
dc.subject betygssättning en
dc.subject betygsunderlag en
dc.subject matematik en
dc.subject nationella prov en
dc.subject slutbetyg en
dc.subject viktning en
dc.title Betygssättning i grundskolans matematik - lärares bedömning och viktning en
dc.title.alternative Grading in mathematics in Swedish compulsory school - teachers assessment and weighting en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics