"Massage är skönt" En jämförelsestudie om hur pedagoger får barn att arbeta med massage i en förskola och i en skola.

DSpace Repository

"Massage är skönt" En jämförelsestudie om hur pedagoger får barn att arbeta med massage i en förskola och i en skola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Massage är skönt" En jämförelsestudie om hur pedagoger får barn att arbeta med massage i en förskola och i en skola.
Author Nilsson, Viktoria ; Landgren, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Vi är två blivande pedagoger som läser på Lärarutbildningen i Malmö. Genom vår verksamhetsförlagda tid samt genom olika vikariat i förskola och skola har vi fått uppleva massage som ett inslag i den dagliga verksamheten och vill därför fördjupa oss i ämnet. Vår studie avser att undersöka hur pedagoger arbetar med massage i en förskola och i en skola och vilka effekter massage har på barnet och barngruppen. Vi vill även undersöka skillnader och likheter mellan massage i förskolan och skolan. Hur arbetar pedagoger praktiskt med massage i förskolan och i skolan? Och Hur upplever pedagoger i urvalsgruppen att massage påverkar barnet och barngruppen? Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av observationer och intervjuer. Undersökningen är gjord på två syskonavdelningar på en förskola och två 1-3 klasser på skolan. Vi kommer att intervjua fyra förskolelärare, sex barn födda -02, två grundskolelärare, två fritidspedagoger, sex elever födda -98 samt ledning. Både i förskolan och i skolan arbetar pedagoger med massage som ett inslag i verksamheten. Massage är ett återkommande tema och handlar om positiv beröring. Pedagoger förbereder massagetillfällena genom att släcka ner och tända stearinljus för att skapa rätt stämning. Både barn och pedagoger talade om positiva effekter av massage så som mindre oro, bättre kamratanda, minskad aggressivitet, lugnare och avslappnare barn och barngrupper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Massagesaga
Massage
Positiv beröring
Kompismassage
Jämförelsestudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/3612 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics