Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet

DSpace Repository

Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet
Author Johansson, Carina ; Sverin, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens verbala kommunikation i klassrummet. Vi ville titta på frågorna som läraren ställde till sina elever. Studien består av observationer från tre matematiklektioner i en år 5 klass. Två av lektionerna är könsuppdelade i flickor respektive pojkar medan den sista lektionen är i helklass. Undersökningen visade att läraren använde sig mest av slutna frågor, där svaret ibland fick mer uppmärksamhet än förståelsen. Det fanns även några öppna frågeställningar, men genom att läraren oftast lotsade eleverna fram till ett korrekt svar avgränsade läraren ändå frågans öppenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject interaktion
kommunikation
lotsning
matematik
redigerat tal
scaffolding
slutna frågor
sonderat tal
öppna frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics