Elevers koncentrationsförmåga i skolan

DSpace Repository

Elevers koncentrationsförmåga i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers koncentrationsförmåga i skolan
Author Kolgjini, Bella ; Jovanova, Susanna
Date 2006
Swedish abstract
I litteraturgenomgången har vi skrivit om vad koncentration/okoncentration är, vad som påverkar koncentrationen och vår huvudfråga som lyder hur lärare ska bemöta elever och göra klassrumsmiljön mer trivsam för de elever som har sekundära koncentrationssvårigheter. Genom intervjuer med lärare och elever på tre olika skolor i Malmö ville vi skaffa oss mer kunskap om hur vi kan arbeta med okoncentrerade elever. Vilka metoder finns det? Vi känner att det inte har utvecklats mycket inom området sekundära koncentrationssvårigheter, men tycker ändå att det material vi har funnit och använt oss av, är tillfredsställande. Vårt examensarbete byggde vi på litteraturstudier, intervjuer och vetenskapliga artiklar. Våra resultat visar att det flesta lärare var överens om att det är uppväxten, de sociala förhållandena och skolmiljön som ger okoncentration. För att ta reda på problemen skall man ha en kontinuerlig dialog med föräldrar och elever. Att bedriva en tydlig och strukturerad undervisning samt att ge eleverna ett mål att sträva mot är viktigt för att uppnå koncentration. Eleverna upplevde att koncentrationen blir bättre om man sitter avskilt från de andra eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassrumsmiljö
koncentration
koncentrationssvårigheter
undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/3616 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics