Karriärvägledning kontra karriärcoaching

DSpace Repository

Karriärvägledning kontra karriärcoaching

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärvägledning kontra karriärcoaching
Author Rönngard, Jeanette ; Palhoto, Petra
Date 2007-02-14
Swedish abstract
Undersökningsområdet i detta examensarbete är karriärcoaching och studie- och yrkesvägledning. Inom dessa båda yrken undersöks flera aspekter som exempelvis den historiska bakgrunden, vilka samtalsmetoder som används och på vilket sätt yrkesverksamma vägledare och karriärcoacher arbetar. Likheter och skillnader undersöks också, detta för att få kunskap om huruvida det kan finnas en konkurrens mellan yrkesgrupperna på arbetsmarknaden men också för att uppmärksamma eventuella möjligheter till samarbete. Vi har genomfört en enkätundersökning med 115 studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola samt gjort intervjuer med yrkesverksamma personer inom både vägledning och karriärcoaching. Syftet med enkätundersökningen var att få en uppfattning om hur mycket kunskap som fanns kring karriärcoaching hos dessa studenter och om de önskade få mer kunskap i området. Ambitionen med intervjuundersökningen var att ge en så täckande bild som möjligt av de båda yrkesområdena. Resultatet visar på både skillnader och likheter mellan yrkena och att det finns en möjlig konkurrenssituation men även möjligheter till samarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Karriär
karriärcoaching
karriärvägledning
studie- och yrkesvägledning
vägledning
career
career coaching
career counseling and guidance
Handle http://hdl.handle.net/2043/3617 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics