Ungas syn på människans värde En studie av synen på människovärde i konfirmationsundervisningen i förhållande till synen på människovärde i skolans religionsundervisning

DSpace Repository

Ungas syn på människans värde En studie av synen på människovärde i konfirmationsundervisningen i förhållande till synen på människovärde i skolans religionsundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungas syn på människans värde En studie av synen på människovärde i konfirmationsundervisningen i förhållande till synen på människovärde i skolans religionsundervisning
Author Jönsson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konfirmander upplever synen på människans värde under konfirmationsläsningen i förhållande till hur de upplever synen på människans värde som skolan förmedlar? Arbetet tar sin utgångspunkt i de formuleringar kring människans värde som återfinns i skolans styrdokument. Resultatet bygger på kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat en grupp konfirmander som läser inför konfirmationen till våren 07, en konfirmandgrupp som konfirmerades våren 06 samt fem lärare som undervisar i religionskunskap på de fyra skolorna som deltagarna går på. Min slutsats är att dessa specifika ungdomar som läser eller har läst inför konfirmation upplever att skolan inte bearbetar människosynen på ett tillfredsställande sätt, genom konfirmationsarbetet finner de ett komplement. Konfirmationsundervisningen förändrar deras självbild och synen på människans värde på ett positivt sätt. De undervisande lärarna ansåg sig ha ett bra förhållande till sina egna klasser men övriga undervisande klasser var det svårare att svara på. De verkade vara tillfredsställda med den syn de förmedlar av människans värde ute på skolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konfirmation
värdegrund
människosyn
människovärde
identitet
religionsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3620 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics