Homo- bi- och transperspektivet kvar i garderoben? - En kvalitativ studie i de lägre skolåren

DSpace Repository

Homo- bi- och transperspektivet kvar i garderoben? - En kvalitativ studie i de lägre skolåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Homo- bi- och transperspektivet kvar i garderoben? - En kvalitativ studie i de lägre skolåren
Author Manselin, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att försöka identifiera normer och värderingar som kan finnas i dagens skola med inriktning på de lägre skolåren ur ett homo- bi- och transperspektiv. Med hjälp av djupintervjuer och textanalys försöka få fram ett resultat som redovisar detta. Samtidigt ger även arbetet en översikt av tidigare forskning gällande attityder gentemot homosexuella och hur antagandet att alla är heterosexuella kan påverka HBT-personer. Sammanfattningsvis pekar mina resultat på att den undersökta skolan inte har ett HBT-perspektiv i så stor utsträckning i sin undervisning och att det delvis har sin förklaring i skolans styrdokument, förväntningarna på pojkar och flickor samt den rådande heteronormativiteten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject HBT
heteronormativitet
normer och värderingar
skolans styrdokument
könsroller
lägre skolåren
Handle http://hdl.handle.net/2043/3621 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics